Evelyn’s Blog

Apocalipsa 2

Posted on: 06/02/2009

Pentru explicaţiile de mai jos, am extras informaţii din Daniel şi Apocalipsa, de Uriah Smith.

Apocalipsa, cap. 2:

2:1-7

Biserica din Efes

Perioada: După învierea lui Isus până la sfârşitul primului secol, până la moartea ultimului apostol.

Efes înseamnă „de dorit.”

2:8:11

Biserica din Smirna

Perioada: 100-323.

„Zic că sunt iudei şi nu sunt” = Rom. 2:28, 29; 9:6, 7; Gal. 3:28, 29.

„Un necaz de 10 zile” = 303-313, ultima şi cea mai sângeroasă din cele 10 mari persecuţii faţă de biserica creştină. Aceasta a avut loc sub domnia sub Diocleţian.

– Când va fi dată cununa vieţii? Vezi 2 Tim. 4:8; 1 Cor. 15:51-54; 1 Tes. 4:16, 17; 1 Petru 5:4; Luca 14:14; Ioan 14:3.

2:12-17

Biserica din Pergam

Perioada: Din zilele lui Constantin cel Mare sau, mai degrabă, de la covertirea lui, în anul 323, până la stabilirea papalităţii, anul 538.

Pergam înseamnă „înălţime, înălţare.”

„Unde este scaunul de domnie al Satanei” înseamnă că aceasta a fost perioada în care învăţătura lui Hristos a fost alterată, taina nelegiuirii fost la lucru şi Satana a pus temelia sistemului apostaziei – papalitatea. S-a împlinit ce spunea Pavel în 2 Tes. 2:3.

Interesant că Pergam a devenit punctul central al închinării babiloniene, străvechi, la soare. Haldeii s-au bucurat de prosperitate în vremea Babilonului. După cucerirea Babilonului de către medo-perşi, ei au fugit în Asia Mică şi şi-au stabilit centrul la Pergam. Au luat cu ei şi [Palladium of Babylon – obiect sfânt care se credea că are puterea de a proteja o cetate] piatra cubică. De aici au complotat împotriva Imperiului Persan, împreună cu grecii.

Antipa = Nu există dovezi că ar fi existat o persoană la care s-ar putea face referire aici. De aceea se crede că ar putea fi vorba de un grup de oameni, întrucât cuvântul înseamnă „opus,” şi PAPAS, care înseamnă „tată.” Acest grup se opunea preoţilor care începuseră să îşi exercite puterea. Mulţi dintre ei au suferit martiriul la Constantinopol şi Roma în acea vreme, centrul în care preoţii au început să-şi exercite puterea.

Învăţătura lui Balaam = Num. 22:25; 31:13-16. Învăţăturile din Pergam erau, evident, similare, conducând la idolatrie şi la unirea bisericii cu lumea. Aceasta urma să conducă la unirea statului cu biserica, ceea ce a rezultat în formarea papalităţii.

2:18-29

Biserica din Tiatira

Perioada: Continuarea papalităţii pe perioada celor 1260 de ani, între 538-1798.

Tiatira înseamnă „mirosul plăcut al strădaniei” (?)

– La această perioadă se face referire şi în Mat. 24:21.

– „Izabela, femeia aceea” = un grup de oameni, nu o persoană, ca şi în cazul lui Antipa. Este vorba despre papistaşi. Pe unii dintre ei creştinii îi acceptaseră să predice în mijlocul lor. (Izabela a omorât profeţii Domnului, l-a condus pe soţul ei, Ahab, în idolatrie, şi i-a hrănit la masa ei pe profeţii lui Baal. De aceea, aici, Izabela e folosit ca metaforă pentru papistaşi.)

„Copiii ei” = Faptul că vorbeşte despre „copiii ei” indică faptul că Izabela reprezintă o sectă şi prozeliţii ei (vezi şi Apoc. 17-19).

„Moartea” despre care se vorbeşte aici este moartea a doua. Atunci „toate bisericile vor cunoaşte.”

– Spre sfârşitul acestei perioade au început să fie împlinite semnele celei de-a doua veniri a lui Hristos – în 1780. Vezi comentariul la Apoc. 6:12. Vezi şi Luca 21:28.

„Luceafărul de dimineaţă” – Hristos. Vezi Apoc. 22:16. „Luceafărul de dimineaţă” este menţionat şi în 2 Petru 1:19. La venirea lui Hristos nu vom mai avea nevoie de „cuvântul proorociei.”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: