Evelyn’s Blog

Mesajul profeţilor

Posted on: 07/03/2009

Aici puteţi citi Comentariile la studiul Şcolii de Sabat din această săptămână, de Ann Walper.

Vă invit să parcurgeţi câteva citate referitoare la unele puncte de importanţă majoră dezbătute în cadrul acestui studiu:


1. „Neprihănirea lui Hristos nu este o mantie care să acopere păcate nemărturisite și nepărăsite; ea este un principiu de viață care transformă caracterul și controlează comportamentul. Sfințenie înseamnă predare totală în fața lui Dumnezeu; este o totală abandonare a inimii și vieții pentru locuirea interioară a principiilor cerului” (DA 555).

2. „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine, zice Domnul oştirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia nălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri neprihănite” (Mal 3:1-3).

3. “Să luăm dar bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în ‘odihna,’ despre care a vorbit El, când a zis: ‘Am jurat în mânia Mea, că nu vor intra în odihna Mea!’ Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: ‘Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.’ Şi aici este zis iarăşi: ‘Nu vor intra în odihna Mea!’ Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor, El hotărăşte din nou o zi: ‘Astăzi,’ – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: ‘Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!’ Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale” (Evrei 4:1-10).

4. “Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis o foarte preţioasă solie prin fraţii Waggoner şi Jones. Această solie urmăreşte să aducă mai proeminent în faţa lumii pe Mântuitorul răstignit, jertfa pentru păcatele întregii lumi. Ea invită poporul să primească neprihănirea lui Hristos. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce tare şi însoţită de revărsarea Duhului Său în măsură bogată” (Ellen G. White, Marturii catre pastori, pag. 91, 92).

(Notă: În studiul de vineri se afirmă ca Ellen G. White ar fi numit prezentările lui Waggoner „o solie deosebit de preţioasă,” sau „o foarte preţioasă solie,” cum este tradus in citatul de mai sus. Dar in citat observăm ca EGW a folosit aceasta expresie referindu-se la solia transmisa de ambii soli, nu doar de Waggoner.)


În final, permiteţi-mi, vă rog, să vă recomand câteva articole care abordează aceleaşi subiecte dezbătute în studiul de la Şcoala de Sabat:


– Pentru studiul de duminică, intitulat „Neprihănirea prin credinţă”:


– Pentru studiul de luni, intitulat „Sanctuarul”:


– Pentru studiul de marti, intitulat „Sabatul”:


– Pentru studiul de vineri:

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: