Evelyn’s Blog

Interpretarea scrierilor profetice

Posted on: 13/03/2009

Aici puteţi citi Comentariile la Studiul Şcolii de Sabat din această săptămână, de Paul E. Penno.

Două citate relevante vizavi de tema studiului din aceasta saptamana de la Scoala de Sabat:


“Israel s-a separat de Dumnezeu şi a pierdut din vedere preţioasele adevăruri pe care El le-a încredinţat. Aceste adevăruri au fost acoperite de superstiţii, forme şi ceremonii, care au ascuns adevărata lor importanţă. Domnul Hristos a venit ca să înlăture gunoiul care a întunecat strălucirea lor. El le-a aşezat ca pe nişte pietre preţioase, într-o nouă montură. A arătat că, departe de a desconsidera repetarea adevărurilor vechi, dar familiare, El a venit să le arate în adevărata lor faţă, frumuseţe şi slavă, care n-au fost niciodată recunoscute de oamenii timpului Său. El Însuşi fiind autorul acelor adevăruri descoperite, a putut să le înfăţişeze oamenilor adevărata lor însemnătate, eliberându-i de greşita lor interpretare şi de falsele teorii adoptate de conducători pentru a se potrivi, a corespunde stării lor neconsacrate, lipsei lor de spiritualitate şi de iubire faţă de Dumnezeu. El a dat la o parte tot ceea ce a jefuit aceste adevăruri de viaţă şi de puterea lor vitală şi le-a redat lumii în toată prospeţimea lor originală şi în toată forţa lor.

Dacă avem Duhul lui Hristos şi dacă suntem lucrători împreună cu El, noi trebuie să ducem mai departe lucrarea pe care El a venit să o facă. Adevărurile Bibliei au ajuns din nou întunecate din cauza obiceiurilor, tradiţiilor şi învăţăturilor false. Învăţăturile rătăcite ale teologiilor populare au făcut mii şi mii de sceptici şi necredincioşi. Sunt rătăciri şi contraziceri pe care mulţi le prezintă ca fiind învăţături ale Bibliei, care, în realitate, sunt interpretări false, adoptate în decursul veacurilor întunecimii papale. Mulţimi au fost conduse să împărtăşească concepţii greşite despre Dumnezeu, după cum iudeii, influenţaţi de rătăcirile şi tradiţiile timpului lor, au avut o concepţie falsă despre Domnul Hristos. ‘Căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.” Ne revine nouă datoria de a descoperi lumii adevăratul caracter al lui Dumnezeu. În loc de a critica Biblia, să căutăm, prin cuvânt şi exemplu, să prezentăm lumii adevărurile ei sacre şi dătătoare de viaţă, ca să putem „vesti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat de la întuneric la lumina Sa minunată’” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, pag. 710).

„Sfârşitul este aproape. Nu avem nicio clipă de pierdut. Lumină trebuie să strălucească de la poporul lui Dumnezeu în raze clare şi distincte, prezentându-L pe Isus înaintea bisericilor şi lumii. Dumnezeu va da lumină suplimentară, iar vechile adevăruri vor fi recuperate şi aşezate în cadrul adevărului; iar lucrătorii vor triumfa peste tot. Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile spre a căuta adevărurile care au fost ascunse sub gunoiul erorilor, şi fiecare rază de lumină descoperită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiţi pe toate celelalte – Domnul, neprihănirea noastră. ’Aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.’ ’Aşa vorbeşte Domnul: ‚Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul’” (Ier 9:23-24).

Aşa cum Mântuitorul a venit să-L slăvească pe Tatăl, prin descoperirea dragostei Sale, tot aşa Duhul a venit să-L slăvească pe Hristos, descoperind lumii bogăţiile dragostei şi îndurării Sale. Dacă Duhul Sfânt locuieşte în noi, lucrarea noastră va da mărturie despre acest lucru. Îl vom înălţa pe Isus. Nimeni nu-şi poate permite să tacă acum. Povara lucrării este prezentarea lui Hristos în faţa lumii. Toţi cei care se aventurează pe propriile lor căi, care nu se alătură îngerilor trimişi din cer cu o solie care va umple tot pământul cu slava ei, vor fi lăsaţi pe drumul lor. Lucrarea va merge spre biruinţă fără ei, şi nu vor avea nicio parte în triumful ei” (Ellen G. White, Paulson Collection, pag. 342, 343; 1 august 1891).

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: